ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΤΗΣΙΑΣ

Όνομα Επώνυμο Θέση
Χρυστάλλα Χαραλάμπους Πρόεδρος
Άθως Γαβριήλ Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Θεοδώρου Γραμματέας
Γιάννης Κληρίδης Μέλος
Κυριάκος Καμένος Μέλος
Λάζαρος Λαζάρου Μέλος
Ρένος Χατζηβασίλης Μέλος