ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΤΗΣΙΑΣ

Όνομα Επώνυμο Θέση
Κώστας Βασιλείου Πρόεδρος
Αντώνης Αντωνίου Μέλος
Δημήτρης Πιττάτζης Μέλος
Λάκης Παφίτης Μέλος
Γιαννάκης Κληρίδης Μέλος