ΦΟΡΜΑ ΕΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Ο/Η υποφαινόμενος/η, δηλώνω υπεύθυνα ότι θα ήθελα να συμπεριληφθώ στους καταλόγους της Επιτροπής Διαιτησίας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και ότι θα εφαρμόζω τους κανονισμούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, της Επιτροπής Διαιτησίας και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων μου σαν:


Προσωπικές Πληροφορίες
Πληροφορίες
Πληροφορίες
Πληροφορίες
Δελτίο Υγειας