ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΣΥΝΔEΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΏΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑIΡΙΣΗΣ ΚYΠΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθόσφαιρας Κύπρου, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 22ας Ιουνίου 2018, έχει καταρτιστεί σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:


Card image cap

ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ


ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2005

Card image cap

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ


ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
Διεθνής Διατητής
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2010

Card image cap

ΠΛΑΚΩΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ


ΤΑΜΊΑΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2010

Card image cap

Χ”ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ

Card image cap

ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΣ


ΒΟΗΘΌΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2011

Card image cap

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ


ΜΈΛΟΣ
Διατητης
ΛΆΡΝΑΚΑΣ
Διατητης απο το 2016

Card image cap

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ


ΜΈΛΟΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ