ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΣΥΝΔEΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΏΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑIΡΙΣΗΣ ΚYΠΡΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθόσφαιρας Κύπρου, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 22ας Ιουνίου 2018, έχει καταρτιστεί σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:


Card image cap

Μάριος Κυπριανού


ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2005

Card image cap

Ηλίας Ηλία


ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
Διεθνής Διατητής
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2010

Card image cap

Γιάννης Πλακωτάς


ΤΑΜΊΑΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2010

Card image cap

Ηλίας Κουνελλές


ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ

Card image cap

Σάκης Κωνσταντινίδης


ΒΟΗΘΌΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Διατητης
ΛΕΜΕΣΟΎ
Διατητης απο το 2011

Card image cap

Παναγιώτης Χατζηπαύλου


ΜΈΛΟΣ
Διατητης
ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
Διατητης απο το 2016

Card image cap

Δημήτρης Αντωνιάδης


ΜΈΛΟΣ
Διατητης
ΛΆΡΝΑΚΑΣ