ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τους κανονισμούς καλαθόσφαιρας μαζί με της διευκρινίσεις τους.
Τα αρχεία είναι σε μορφή PDF. Θα χρειαστείτε το Adobe Acrobat reader για το άνοιγμα των αρχείων.


FIBA RULES, INTERPRETATIONS
Card image cap
Fiba Basketball Rules

Download Download (Greek)

Card image cap
Fiba Interpretations

Download Download (Greek)

Card image cap
FIBA Basketball Equipment

Download

Card image cap
Instant Replay System Manual

Download

Card image cap
Improve your Head Coach Challenge

Download

FIBA 3x3
Card image cap
Fiba 3x3 Rules of the game

Download

Card image cap
OFFICIAL 3X3 BASKETBALL RULES - OFFICIAL INTERPRETATIONS

Download

FIBA Mechanics
Card image cap
Fiba Two-Person Officiation

Download

"
Card image cap
Fiba 3PO Officiation

Download

"
Card image cap
2PO BASICS FOR BCL REFEREES

Download

"
FIBA Home Study Books
Card image cap
FRIP Lebel 1 Home Study Book - General

Download

Card image cap
FRIP Lebel 1 Home Study Book - Teaching & Learning

Download

Card image cap
FRIP Lebel 1 Home Study Book - Basketball Knowledge

Download

Card image cap
FRIP Lebel 1 Home Study Book - Refereeing Knowledge

Download

FIBA Referee Course
Fiba Referee Course
FIBA Referee Course - Introduction to Level 1

Download

Fiba Referee Course
FIBA Referee Course - Level 1

Download

Fiba Referee Course
FIBA Referee Course - Level 2

Download

Fiba Referee Course
FIBA Referee Course - Level 3

Download

IWBF - Official Wheelchair Basketball Rules
Card image cap
Fiba Official Wheelchair Basketball Rules

Download Download (Greek)

Card image cap
Fiba Official Wheelchair Basketball Interpretations

Download Download (Greek)